سیاست AML و مبارزه با پولشویی


ویزاپی بیشترین اهمیت را برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قائل میباشد. به دلیل حساس بودن بازارهای مالی ما به صورت دائمی تمام تراکنش های انجام شده در این پلتفرم را رصد میکنیم.

صفحه مذکور شامل توضیحاتی درباره سیاست AML و سیاست های ویزاپی به منظور سالم نگه داشتن سلامت مالی پلتفرم خود میباشد. در این سند به این موارد اشاره خواهد شد.

کلیه بخش های سند دال بر محدوده دسترسی ویزاپی و حریم های خصوصی کاربران پلتفرم را دارد و به مواردی که پلتفرم ویزا پی می به آنان دسترسی ندارد پرداخته نمیشود.

اقدامات هوشیاری

 

شناخت مشتری (KYC) برای شناسایی تایید هویت مشتریان انجام میشود . لازم به ذکر میباشد این مجموعه تحت هیچ شرایطی به افرادی که دارای موکل هستند خدماتی ارائه نمیکند و همچنین به افراد زیر سن قانونی 18 سال تمام حتی با وجود کفیل قانونی نیز خدماتی ارائه نمیکند.

تمامی قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم مصوب 2 بهمن 1386 و تمامی الحاقیه ها و اصلاحیه های من بعد از تاریخ قید شده به صورت تمام و کمال در این پلتفرم رعایت میگردد.

اقدامات مورد استفاده در مورد تردید

 

در صورت مشکوک بودن به پول شوئی و یا تامین مالی تروریسم و یا شک کردن در مورد مدارک شناسائی ارسالی توسط کاربر این پلتفرم معتهد میگردد:

عدم ورود به رابطه تجاری با فرد و یا شرکت مورد ظن و یا انجام هر گونه معامله با شرکت و یا فرد مورد ظن

پایان دادن به روابط تجاری و قطع خدمات, بدون نیاز به توضیح و یا توجیه