در حال بار گذاری ...

آخرین قیمت

تغییرات ۲۴ ساعت

بالاترین نرخ ۲۴ ساعت

پایین ترین نرخ ۲۴ ساعت

حجم معاملاتی در ۲۴ ساعت :

/

پیشنهاد فروش

مجموع:
قیمت () مبلغ () مجموع ()
بازارها
رمزارز قیمت حجم معاملات تغییرات

پیشنهاد خرید

مجموع:
قیمت () مبلغ () مجموع ()
خرید
ورود یا ثبت نام در معامله
فروش
ورود یا ثبت نام در معامله
خرید

بازار

ورود یا ثبت نام در معامله
فروش

بازار

ورود یا ثبت نام در معامله
خرید
ورود یا ثبت نام در معامله
فروش
ورود یا ثبت نام در معامله

تاریخچه معاملات در بازار

قیمت () مبلغ () تاریخ